Tính Năng

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KINGWORK

image description

Phần mềm KINGWORK bao gồm một tập hợp đa dạng các chức năng quản lý quan trọng của mảng giáo dục, theo cách thức tích hợp hoàn toàn nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các tổ chức giáo dục và trung tâm đào tạo, cho phép hỗ trợ tự động hóa và quản lý đối với hầu hết các hoạt động kinh doanh. Các chức năng quan trọng nhất của phần mềm KINGWORK là Quản lý hồ sơ học viên, Quản lý giáo viên, Thu học phí và quản lý thu-chi, Quản lý dụng cụ học tập và tặng phẩm.

Phần mềm KINGWORK cũng hệ thống và tự động hóa quản lý Email Marketing, SMS Marketing Email, thư tín, điện thoại, báo giá, hóa đơn... quản lý bảo mật và là công cụ hữu ích cho doanh nghiệp

CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN

Các tính năng tiêu chuẩn của phần mềm quản lý giáo dục bao quát được toàn bộ hoạt động của đơn vị và giúp các hoạt động trở nên minh bạch, thống nhất.

QUẢN LÝ HỌC PHÍ

Tạo, sửa, xoá phiếu thu. Hoạt động chiết khấu, khuyến mãi theo từng khóa học, theo từng học viên, theo từng trung tâm,…

ĐỒNG BỘ ONLINE/OFFLINE

Mỗi trung tâm sẽ có máy chủ cài đặt chương trình quản lý.Trong trường hợp mất kết nối internet, hệ thống sẽ lưu dữ liệu lại tại máy và gửi thông tin về server ngay khi có kết nối internet.

QUẢN LÝ THU CHI

Quản lý quỹ tiền,sổ chuyển tiền,sổ phiếu thu,sổ phiếu chi,...

QUẢN LÝ LỚP HỌC

Biết hiện trạng hoạt động của lớp học (lớp đang chờ, lớp đang học, lớp tới hạn, lớp đã nghỉ,...)

QUẢN LÝ KHO, MUA BÁN HỌC CỤ

Quản lý dụng cụ học tập, sách vở theo từng chương trình học, từng khóa học, quản lý kho hàng,...

QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Biết được hiện trạng hoạt động của học viên (đăng ký, chuyển lớp, bảo lưu,điểm danh, theo dõi sổ liên lạc,...)

QUẢN LÝ KHOÁ HỌC

Biết được tình trạng hoạt động của phòng học(còn trống, có lớp đang học,...)

QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN

Biết được hiện trạng hoạt động của giảng viên (bài giảng, lớp,thời gian dạy,cấp bậc, số giờ lương,...)

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG TRÊN SMARTPHONE

Hệ thống quản lý tự động cho phép nhân viên đăng kí lịch dạy, đổi lịch, check in, check out trên smartphone,...

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN: KINH DOANH, VĂN PHÒNG

Quản lý thông tin nhân viên,hoa hồng,cấp bậc nhân viên,tình trạng chăm sóc học viên của người phụ trách,...

QUẢN LÝ TRUNG TÂM NHƯỢNG QUYỀN

Chỉ tốn chi phí khởi tạo ban đầu cho trụ sở chính, các trung tâm nhượng quyền được sử dụng không tốn chi phí cài đặt

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY

Gíao viên đăng ký trước giờ mình muốn giảng dạy Sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy một cách linh động

PHẦN MỀM KINGWORK - SẢN PHẨM QUẢN LÝ GIÁO DỤC