chấm công giáo viên

CHẤM CÔNG GIÁO VIÊN TỪ XA

Giải pháp chấm công giáo viên từ xa giúp đơn giản hóa và giảm sai sót quy trình chấm công thủ công, giúp doanh nghiệp quản lý nhân viên của mình mọi lúc, mọi nơi

Trung tâm đào tạo của bạn bao gồm rất nhiều chi nhánh, văn phòng, nhân viên, giáo viên... ở khắp các tỉnh thành trong cả nước? Bạn muốn quản lý nhân viên của mình mọi lúc, mọi nơi và bất cứ lúc nào?

Các trung có nhiều chi nhánh và trụ sở tại các điểm khác nhau cần hệ thống quản lý lao động và thời gian làm việc tập trung về trụ sở chính để tiện theo dõi và quản lý đang ngày càng trở nên phổ biến. Giải pháp chấm công quản lý từ xa đáp ứng được yêu cầu có một giải pháp tổng thể quản lý toàn diện công tác chấm công cho toàn bộ công giáo viên của các trung tâm đào tạo.

Logo Estimation

QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN

  • Thay vì dùng phương thức điểm danh thông thường, giáo viên có thể thực hiện thao tác check-in và check-out bằng sóng wifi.
  • Sắp xếp lớp và giờ dạy phù hợp cho giáo viên
  • Ghi nhận thông tin và thống kê số giờ giảng dạy của từng giáo viên
  • Điểm danh và báo cáo sỉ số học viên ngay trên phần mềm
  • Giáo viên đăng ký trước cho quản lý trung tâm thời gian có thể nhận lớp, tiện cho việc sắp xếp lớp dạy (nhất là đối với giáo viên part-time)
  • Một lớp học có thể được nhiều giáo viên giảng dạy, xử lý chức năng dạy thay
  • Thống kê tổng số buổi giáo viên nghỉ trong một khóa học
  • Tạo sổ đầu bài, ghi nhận thông tin giảng dạy và ý kiến của giáo viên về từng buổi học
  • Giáo viên gởi phản hồi nhận xét về từng lớp học sau khi kết thúc giờ dạy.

PHẦN MỀM KINGWORK - SẢN PHẨM QUẢN LÝ GIÁO DỤC